Időben

Kovács Gerzson Péter immár húsz éve tartja társulat nélküli társulatát a kortárs magyar táncművészet élvonalában. Kötetünk erről az időben megtett útról szól.

MAGÁNRÍTUS
Cult – TranzDanz
Halász Tamás

Vallásos tisztelet, kultusz – áll az angol szótárban a cult szó mellett, melyet napjainkban a szektákra is alkalmaznak. Kovács Gerzson Péter, mióta 1987-ben a Trans Danz című előadásával megalakította együttesét, a TranzDanzot, olyan formanyelven dolgozik, amely nem hasonlítható itthoni előképekhez, ám határozottan kapcsolható a néptánc őstalajához.

A Cult letisztult és puritán világa egyéni mozdulatkánont leltároz. Mint Kovács Gerzson Péter minden korábbi koreográfiája esetében, most is bevillan egy nagy plakát, a Ballet du Fargistan-é. (Brigittes Farges 1989-ben hívta meg az alkotót, hogy 1991-ig együtt dolgozzanak.) A plakáton a koreográfus szinte piktogramként kimerevített karja enyhe ív, melyet két ökölbe szorított keze zár le. Derékszögben behajló jobb lába kilép, bal lába a térdelő póznál kicsit emeltebben támaszt. Fejét leszegi. A test statikáját a táncos fekete ruháján viselt harangszerű, fényes fekete, könnyű anyagból készült szoknya csavarodó lendülete ellenpontozza. Ez a mozdulat szinte KGP védjegyévé vált. Ez nem azt jelenti, hogy minduntalan látható; csak azt, hogy benne van. A kovácsgerzsoni önfolklór tipikus eleme a szögletes, groteszk pillanatokban megálló, kicsavarodó, belső indulattól eleven mozdulat.

Az új darab mindkét előadója a néptánc felől érkezett: KGP bő évtizede indult el az „orthodoxiából”, a nála másfél évtizeddel fiatalabb táncosnő, Vámos Veronika ekkoriban csodálkozott rá és szeretett bele a flamencóba, miközben ő is a kortárs tánc felé vette az irányt. „A Cult emléktöredék, elképzelt folklór. A különböző ősi kultúrák tudásából és mai élményekből származó emlék az útról, a régi táncokról, mítoszokról és szertartásokról.” Az alkotó célkitűzéseihez kiváló alapnak bizonyult a két, egymástól igen eltérő néptánckultúrán iskolázott szenvedélyes táncos találkozása.
A Cult mozgásanyaga világtánc (hogy a world music kifejezést koppintsam). Kovács Gerzson Péter, aki kutatóként, tánc-dokumentumfilmeket készítve bejárta Észak-Afrikát, Erdélyt és a Kárpátok vonulatait, számos egymástól távoli mozdulatot helyezett közös foglalatba: távol-keleti harcművészetek, a bali kultusztáncok, az óegyiptomi reliefek emlékképei villannak fel.
Az üres teret két egyforma, semleges (szinte utcai) ruhába öltözött táncos játssza be. Férfi és nő, ám mozdulatvilágukban alig tűnnek fel különbségek, egyenrangú szerepet visznek. A fényviszonyok és hangok valamiféle sajátos felsőbb akarat megnyilvánulásai. Ők ezekre és egymásra reagálnak. Kalandoznak beneszezett, bevilágított terükben. Történetük nincsen. Leginkább egymáshoz való viszonyuk, a külvilág kisebb-nagyobb ingereire adott válaszaik történnek meg a színpadon. A hangulat gyakorta változik: a mozdulat groteszkből, sutából fennköltté, filozofikussá lesz, harsányból alig érzékelhetővé csitul. Az ismétlődő hang-fény motívumok szakaszolják az előadást. Egyszer a hátsó falon az ívhegesztő zizegésének hangjára sárga négyzet vibrál, mint dekódolhatatlan égi üzenet. Aztán átlós fényfelület határt képez a padlón, s csak ennek mentén lehet mozogni. Máskor a két táncos az árnyékát táncoltatja: a fényforráshoz közel ülő KGP sziluettjének fejéhez Vámos Veronika kígyózó karjai mint sámánfejdísz agancsai illeszkednek. Néha megáll a folyam: zavarba ejtően hosszú másodpercek következnek. Az előadók mozdulatai valóban letisztultak: nem kívánnak hasonlítani semmihez, így a Cultban a mozdulat birtoklása és átélése a főszereplő. A KGP-folklór szögletes mozdulataié, a síkba terített gesztusoké, a szögletesen megtört, lendülő, kiforduló végtagoké, a duhaj iramban megfordított, megcsavart törzs levegőbe írt formáié.
Ez az egy óra az egymásrautaltságról és az egymásba feledkezésről szól. Temperamentuma és lendülete ragad magával: az indulat, amellyel érzeteket kelt, a tánc sallangoktól, felesleges dekorációktól mentes szépsége és a két táncos közelről megfigyelhető, hiteles személyisége.Cult
TranzDanz

Látvány: Kovács Gerzson Péter
Jelmez: Palik Krisztina
Zene: Árvai György (archív felvételek felhasználásával)
Koreográfus: Kovács Gerzson Péter
Előadják: Vámos Veronika, Kovács Gerzson Péter
Helyszín: MU Színház

08. 08. 4. | Nyomtatás |