Repedések a rendszeren

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék
| 17. 03. 18.

Használati útmutató egy időutazáshoz (Előszó)

 

Aczél rendszere

Hogyan működött a szocializmus?

Aczél és Kádár * Egy elmaradt vita * Aczél György interjúi és beszélgető könyvei * Mi az, hogy szocializmus * Útban az igazságosság felé? * Az elvek és a valóság * „Vörös burzsoázia" * Kié a hatalom * Az egypártrendszer * Mi legitimálja a rendszert? * Fogyasztás szocialista módra * Paternalizmus
és kreativitás * Létbiztonság és munkaerőhiány * A hatékonyság problémái

A szocialista kultúra politikája

A kultúra támogatása * A három T elve * „Marxista hegemónia és
szocialista nemzeti egység" Van-e cenzúra? * Az ellenzékiek * A nemzetiségi kérdés * A kasztok ellen * Aczél, a patrónus

A kultúra mint szépségtapasz

A gazdaságirányítási reform leállítása * Kádercserék és Aczél leváltása 1974-ben
* A művelődéspolitikai irányelvek elfogadása * Aczél miniszterelnök-helyettesként

 

A miniszter színre lép

Az alkotás és a beavatkozás szabadsága

Pozsgay, a pártértelmiségi * Útja a hatalomba * Mire való a kulturális
minisztérium? * A három T őre *A kísérletezés joga? * A negyedik T: tétovázás * Pazarló viszonyok
Alattvalóból autonóm állampolgár?

Az 1976-os közművelődési törvény * Pozsgay miniszteri expozéja * Történelmi vereségek, kulturális nyereségek * Zavarok és irányelvek * Népművelés helyett közművelődés * Anyagi javak kontra műveltség * Szocialista parlamenti rituálé * A kultúra tágabb felfogása * Elvek és valóság

 

Filmszemle avagy a valóság arcai

Korunk tükre: a népművelő
Kardos Ferenc filmje, az Ékezet * Fogaskerekek a szerkezetben? * Meg nem élt életek * A hiába keresett szabadság * Tükröt tartva * Korkép vagy kórkép?

Fiatalok tekintetében

A X. Magyar Játékfilmszemle * Filmek fiatalokról * Zsombolyay János filmje, a Kihajolni veszélyes * „Lázadások, kompromisszumok, megalkuvások hálójában" * Repedések a ráció falán * Egy vasútállomás anatómiája * Nemzedéki abszurditás * Gaál István filmje, a Legato * Elhallgatott konfliktusok * A puha diktatúra kultúrviszonyai között

A kultúrpolitikus és a (film)valóság

Tóth Dezső kulturális miniszterhelyettes előadása a pécsi filmszemlén * A 60-as évek magyar filmes hagyománya * Szabó B. István filmfőigazgató tanulmánya * A filmcenzúra működése * Bódy Gábor a régi filmes fikciók devalválódásáról és az új nemzedék törekvéseiről * A film és a közönség viszonya

„Rá kell száradnom a lelkiismeretükre"

A Küldetés – Kósa Ferenc portréfilmje Balczó Andrásról * Az autentikus létezés keresése * A morális számonkérés * A maffiaszellemmel szemben * „A légkört kell tisztává tenni" * A Küldetés fogadtatása * A portré mint példázat és stilizáció? * Balczó a rendszerváltás után

Lehet-e győzni?

Egy elfelejtett és egy legendás film a bokszról: Rényi Tamás K.O.-ja és Sylvester Stallone Rockyja * A valóság és a filmes mítosz * Emberi kapcsolatok a magyar és az amerikai filmben * Intézmények és mechanizmusok * Korabeli fogadtatás * Rényi Tamás halála

 

A Csurka-probléma

Komformisták lázadása

Dömölky János filmjei Csurka István forgatókönyveiből: A kard (1977),
Amerikai cigaretta (1978)

„Létezés-technika, túlélés-technika"

Csurka István és nemzedéke * Szerepek és vétkek * A bohém világban * Első darabja, a Ki lesz a bálanya? (1962) * A darab színpadon és tévében * „Konfliktus nélküli dráma" * Értelmiségi magatartás változatok és cselekvéslehetőségek * A Deficit (1967) * Szerepek és játékok * Feleségcsere * Próbatételek * A hazugság törvénye * „A végső dolgok homályba vesznek" * „Kivárni a 12 esztendőt" * Horvai és a színészek * „Világos és sötét változat" a Pesti Színházban * „Nem lehet megfontolásokkal írni" * Nagytakarítás és előadásai * Csurka szatírái * „Ha csekély a szabadság" * „Társadalmi jelzésnek jobb, mint drámának" * „Élni kellett" * Csurka utóélete

 

Színházi változások

Drámáról vitázva

A 70-es évek magyar drámája * A magyar dráma három útja * Történelem, parabola, irónia * Szatirikus drámaírók * Színházi stílus, drámai stílus

Lesznek változások
Pozsgay Imre miniszteri interjúi * Művészet és közéletiség * Szocialista politikai kultúra * A kísérletezés korlátozott joga? * A kaposvári Állami Áruház példája * „A rendszer gyökereit mardosó mű" * Lesznek változások * Pezsgő, problémaérzékeny kulturális élet?

A változások évada

Összefoglalók az 1977/78-as évadról * Fővárosi színház, Vidéki színház, Amatőr színpad * A hagyományos színházi nyelv kifáradása * A kellemes színház * Budapesti társulatok * A Nemzeti Színház * A Madách Színház * A Vígszínház és Ljubimov * „Az új színház" * Kaposvári színház * Szolnoki színház * Kecskeméti színház * A Stúdió „K" és a Woyzeck * Változások – kérdőjelekkel

„Színházeszmények erőpróbája"

Az új Nemzeti Színház nyitó előadása, a Székely Gábor rendezte Danton halála * Felfokozott várakozás * Forradalmi mű vagy kiábrándulás a forradalomból * „Belenézni a valóság szörnyű arcába" * A történelem mechanizmusai * „Ha a klasszikusokat átszabják" * Látványszínház * Színészszínház * Egyszeri alkalomra?

 

Epilógus

Pozsgay és Aczél

„Nincsenek kényes kérdések" * Egy cinikus korral szemben? * „Adminisztratív intézkedések" * „Az érdekviszonyok tisztázatlansága"