Egynéhány halat (Mégis-mese)

Kulcsár Noémi: Tale – Eötvös Péter-zenékre – Nemzetközi Bartók Fesztivál, Szombathely

A 30 éves Nemzetközi Bartók Fesztivál a 70 éves Eötvös Pétert ünnepelte: Kulcsár Noémi ebből az alkalomból kapott felkérést arra, hogy készítsen kortárstánc-játékot Eötvös Péter-zenékre. A szombathelyi Weöres Sándor Színház stúdiójában volt az ősbemutató. Hát, az úgy volt...

Ölbei Lívia

Kulcsár Noémi gyakran hoz létre olyan koreográfiákat, működik közre olyan színházi és operaelőadások megszületésében, amelyek „klasszikus alapokon" nyugszanak; a klasszikusnak abban az értelmében, hogy a táncban, a tánc előtt-mögött-alatt régről ismerős történetek rajzolódnak ki. Ilyenkor fontos momentum az eltérés, a „képest", a hagyományhoz való viszony, a hagyomány szétbontása és az újraírásban való fenntartása, illetve az elbeszélhetőség lehetősége vagy lehetetlensége. Innen nézve szinte törvényszerűnek mondható, hogy előbb-utóbb találkoznia kellett Eötvös Péter zenei világával. Ő maga azt mondja, koreográfusként fölszabadítóan hatott rá ez a világ. De a kötöttségektől, szabályoktól való eloldozódás paradox módon mégis azt az eredményt hozza, hogy az előadás egyik legfontosabb örömforrása a befogadó számára a töredezettségben, a fragmentáltságban, a torzításokban és elmozdulásokban az egész harmóniájának és tökéletességének – a „nagy történetnek", a történet nyomainak – a fölismerése. Ebből a szempontból a tánc, a koreográfia a zene ekvivalense: nem illusztrál, nem kifejez, nem fölidéz, hanem működésében, létmódjában, szerkezetében felel meg a választott Eötvös Péter-mű(vek)nek. (Így aztán pontosan megfelel a Magyar Filharmónia születésnapi felkérésének: szülessen kortárstánc-játék Eötvös Péter-zenékre.) A zeneszerző a Bartók Fesztiválon is plasztikusan beszélt arról, hogy számára zene és vizualitás kezdettől (gyerekkorától) összetartozik; volt idő, amikor színházi és filmzenéket írt. De a Youtube-on is hozzáférhető az a felvétel, amelyen Eötvös Péter a zongora mellett magyarázza – vagy inkább föltárja, érzékelteti –, és hozzá meg is mutatja Kozmosz című zongoradarabjának belső működését. (Persze mindaz, amit értelmezésképpen mond – egy olvasat a sok közül.) „A világ – mint átmeneti állapot: egyre tágul, utazunk benne, szembejön egy üstökös – tágul, tágul, elér egy maximumot – fogyni kezd; fogy tovább." Aztán minden kezdődik elölről. Ősrobbanás, galaxisok és planéták születése.

 

A teljes cikk jelenleg csak nyomtatott formában olvasható az Ellenfény 2014/4. számában.

Az Ellenfény aktuális száma kapható a kiemelt hírlapárusító helyeken, a színházakban, illetve néhány moziban és könyvesboltban. Ezek listája itt olvasható.

Az Ellenfény aktuális és korábbi számai megrendelhetők a kiadótól: ellenfeny@t-online.hu
Árak (melyek tartalmazzák a postaköltséget is):
Az aktuális szám 495 Ft
Egy éven belül megjelent számok: 395 Ft
Korábbi évfolyamok számai: 295 Ft

 

14. 10. 14. | Nyomtatás |