Frenák görbék

Tricks and Tracks 2. – Frenák Pál Társulat

A Frenák Pál Társulat 15 éve vált kettős székhelyűvé, mikor Párizs után Budapest lett másik otthona. Az évforduló alkalmából a társulatvezető visszanyúlt a magyar-francia társulat legelső bemutatójához. A Tricks & Tracks 1999-ben új színeket hozott az itthoni kortárs tánc palettájára. A mű újragondolása nyomán nem felújítás, hanem egy új, zsigeri, spiráljába a nézőket is behúzó előadás született.

Kovács Emese


Frenák Pál mintha folyamatosan egyazon nagy életművön dolgozna, darabjait időről időre újra előveszi, állandóan csiszolgatja. Sajátos intertextualitás jellemzi ezt az életművet, melyben önmagát idézi az alkotó. Ennek ellenére az eredmény láttán a nézőnek ritkán van olyan érzése, hogy „ezt már láttam". Frenák citátumaival folyamatosan rákérdez a múltra, önmagára. A régebbi jelentések alakulnak, változnak az új kontextusban, az új táncosok testén, míg a formanyelv alapvetően változatlan marad. A visszatérő markáns stílusjegyek egyfajta minőségjelzéssé váltak a közönség szemében az évek során: bemutatóit, felújításait mindig nagy érdeklődés, kíváncsiság kíséri. A Frenák által használt nyelvezet letisztult vonalvezetésű, erőteljesen vizuális. A színpadi teret minimális, ám mindig hangsúlyos és szimbolikus jelentéssel bíró díszletelemekkel, színekkel ruházza fel. Mindezek eltávolító hatású formaiságát a táncosok pulzáló jelenléte tölti meg élettel. Vakmerőnek és sokszor zabolázatlannak tűnnek, miközben szenvedéllyel fűtött fej-, kar- és lábcsapásaik, hajlékony testük görbülő ívei teljesen uraltak. Ki- és belélegzés, kontrollált vezetés és elengedés, apró (sokszor a jelnyelvet is beépítő) gesztus vagy szárnyaló vetődés váltják egymást. Ezek a lüktető testek mindig esztétikusak, legyenek akár meztelenek, vagy lenge alsóneműbe, ingbe, kombinéba, térdvédőbe, parókába „bújtatva". A koreográfiák zenei világát minimális zizegésen, zajokon át a dübörgő káoszba jutó elektronikus hanganyag teremti meg, mely mintha bennünk pumpálódna, erősödne. Az összetevők gondosan összeillesztett elegyéből születő nyelvezet igen hatékonynak bizonyul a nézővel való kommunikációban, annak ellenére, hogy Frenák vállaltan meghagyja az egyéni értelmezések lehetőségét. Nem kimond dolgokat, hanem zsigerekig ható élményekhez juttat. A cél kimozdítani a nézőt megrögzültségeiből; impulzusokat adni, melyek az emberben ─ elsősorban érzelmi világán keresztül ─ új vonalakat húznak.

A Tricks & Tracks 2. akár az elmúlt évek munkáinak esszenciájaként is értelmezhető, bár az azóta jellegzetesen frenákivá vált jegyek már a 15 évvel ezelőtti előadásban is jelen voltak. A koreográfus témáiban is azonos csomópontokhoz tér vissza. Agresszivitás, szenvedélytől izzó viszonyrendszerek, vad csapások és csapongások szemben a magánnyal, a lecsupaszított elhagyatottsággal, kiszolgáltatottsággal. Gyakran visszatérő motívum a bemocskolódás, a külsőségesség arcunkba tolt bemutatója, majd mindezek lehámozásának kísérlete.

 

A teljes cikk jelenleg csak nyomtatott formában olvasható az Ellenfény 2014/2. számában.

Az Ellenfény aktuális száma kapható a kiemelt hírlapárusító helyeken, a színházakban, illetve néhány moziban és könyvesboltban. Ezek listája itt olvasható.

Az Ellenfény aktuális és korábbi számai megrendelhetők a kiadótól: ellenfeny@t-online.hu
Árak (melyek tartalmazzák a postaköltséget is):
Az aktuális szám 495 Ft
Egy éven belül megjelent számok: 395 Ft
Korábbi évfolyamok számai: 295 Ft

 

14. 10. 15. | Nyomtatás |