Botho Strauss: Kicsi és nagy - (m) Színház

Botho Strauss enervált és mesterkélt drámaiatlan drámáit az 1970-es években az NSZK-ban írta. A drámaiatlanság abból következik, hogy nincs a darabjaiban konfliktus, összefüggő cselekmény vagy katarzis, helyettük filmszerű jelenetek, epikus szövegek állnak. A Kicsi és nagy, amelyet az (m) Színház mutatott be, egy jelenetsorból áll, amely egy magányos nő életét emeli passióvá, szenvedéstörténetté.
Helmeczi Hedvig

A színpadra állításban két táncos-koreográfus segédkezett a rendezőnek, Illés Editnek, aminek következményeként a színpad megőrizte a táncszínházi jelleget. Kovács Gerzson Péter éles kontúrú fényhasábokkal szabdalja az üres színpadot, amelyben a díszletelemek, ha vannak is, idegenül lebegnek, nem szervülnek a térbe. Ladjánszki Márta, a másik táncos-koreográfus bábuként tologatja a műtő sterilségű térben a színészeket, akik között a főszereplő, Lotte (Bánfalvy Ágnes) az egyetlen háromdimenziós alak. Egyedül az ő szerepében van némi folytonosság, az egész előadást átölelő ív – igaz, hogy a szétesésé –, a többiek csupán felvillannak és eltűnnek. Lotte a férjén keresztül kapcsolódott a világhoz, és most elszakadva tőle, haszontalanná vált életét hurcolja körbe a világban. A profán, hétköznapi hányódásban Strauss a szent hányattatást látja meg, a szöveg banalitásai közül mindig felnyúlik a szent/apokrif szövegekig. Miközben Lotte valahogy közeledni akar ahhoz a világhoz, amiből kirekesztődött, vissza szeretne találni a férjéhez vagy egy régi barátnőhöz, az új találkozások során még az a kevés is darabokra hullik, ami eddig legalább az emlékeiben egész volt. Strauss azt is megmutatja, hogy nincs hova kapcsolódni. Nemcsak a szentek, Isten 36 igaz embere szóródott szét a világban (Lotte is közéjük tartozik a szöveg spirituális szintjén), hanem maga a világ is szétesett. Lotte a magánytól menekülve mások kiüresedett életével találkozik.
A Lottét játszó Bánfalvy Ágnes valahogy meg tudta őrizni ráncain túl is azt a hirtelennyúlt kamaszlányt, akit Huszárik Csontváry-filmjében láthattunk utoljára. Játékában ennek a kamaszlánynak a szelídségével ellenpontozza egy elvált nő támaszték nélküli dülöngélését Strauss stilizált, elidegenedett, neurotikus világában. 1978-ban a német ősbemutató idején egy német színésznő, Edith Clever vitte diadalra az előadást, és most is a főszereplőt érdemes nézni a MU Színházban: egy érett, az est minden pillanatában sok színben villódzó, érzékeny és gazdag színésznőt.
Botho Strauss: Kicsi és nagy
(m) Színház

Jelmez: Szűcs Edit
Szcenika: Bertényi Péter
Fény : Kovács Gerzson Péter
Zene: Barabás Árpád
Mozgás: Ladjánszki Márta
Fotó: Hapák Péter
Dramaturg: Perczel Enikő
Rendező, tér: Illés Edit
Szereplők: Bánfalvy Ági, Mihály Csaba, Czifra Kriszta, Tényi Anett, Molnár Balázs, Erdélyi Mari, Köves Ernő, Dózsa Gergely, Bolla Róbert, Krupa Sándor, Nyika Jenő

Helyszín: MU Színház
08. 08. 5. | Nyomtatás |