Testek találkozása

Lolita drága – Dream Team Színház

„Lolita, létemnek lángja, lágyékom vágya. Kárhozatom, lelkem. Lo-li-ta: a nyelv hegye háromszor indul a szájpad felé, hogy érintse, harmadszorra a fogakig jut. Lo.  Li.  Ta.”
E  vágyakozó mondatokkal kezdődik Nabokov regénye, mely érdekes elegye egy erotikus  bestsellernek és egy allúziókkal teli művészregénynek. Nabokov Lolitája egy 12 éves gyermeklány, aki tehetetlenül vergődik gyilkos apja és egy drámaíró között, kénytelen alávetni magát perverzióiknak, de végül egy szegény, őt tisztelő ember mellett köt ki.
Ezt a regényt vette alapul a Dream Team legújabb táncelőadása, de leegyszerűsítette annak kapcsolatrendszerét, és csupán egy szerelmi háromszöget jelenít meg. A vágy tárgya, a 12 éves Lolita a vetítővásznon (a színpad hátterében fodrozódó tüllfüggönyön) tűnik elő: egy kislány naiv, tiszta arcára közelít a kamera az első filmbejátszásban, és felhangzanak a már idézett mondatok.
A színpadon a vízióké a főszerep. Az előadás első képében két démoni alak jön elő gólyalábakon, és félelmetes árnyakként átkutatják a színpadot. Keresnek valamit vagy valakit a jobb oldalon lelógatott női szobortorzó mögött és a baloldalon álló, női melleket „viselő” fotel alatt, ám a színpad üres, csupán a vásznon láthatjuk a kívánatos Lolitát.
Majd egy öntudatlan gyermek-baba gurul be a színpadra. Összegabalyodott keze, lába lassan életre kel, és egyre erőteljesebb mozdulatokkal próbálja magát kibogozni rongyaiból. Végül a földön ide-oda guruló, bukfencező baba talpra áll, ám a tüllfüggöny mögül előtűnő árny megragadja ruhafoszlányait, és kénye-kedve szerint forgatja, rángatja az esetlen, töredezett mozgású lányt. Ez a feketébe öltöztetett, zselézett hajú, napszemüveges férfi-árny a huszadik századi macsó prototípusa, akárcsak később megjelenő vetélytársa, a másik férfi, akivel „megvívnak” a gyermeklányért: gólyalábaik segítségével ugranak, csúsznak, esnek, harcolnak egymás, és a maguk vágyai ellen. A két férfi között rongybabaként sodródó lány egyik alaktól a másikhoz tántorog. Azok egy-két kellemes taktus erejéig magukhoz ölelik, felemelik, majd a földre taszítják. Lolita mégis újra és újra felkúszik valamelyik férfi testére, nehogy egyedül maradjon a világban.
A színpadi jeleneteket időről időre videomontázsok szakítják meg. A rövid filmrészletek plasztikus, szép képekkel, lágy zenékkel és Nabokov mondataival idézik meg a regény poétikus, fülledt erotikával telített hangulatát. A vásznon mindvégig egyedül Lolitát láthatjuk: magányosan „szenvedi el” a szinte rituális erőszakot, megrontói láthatatlanok.
Az előadása érdekes, autentikus mozgásszínházi feldolgozása a Nabokov-regénynek. Ebben a világban a testi kontaktus az alapvető érintkezési, kifejezési forma. A színpadkép (a „szélesmellű” fotellal), a filmrészletek és a táncjelenetek anélkül szólnak erotikáról és erőszakról, hogy a brutalitás és ízléstelenség direkt képei felé tévednének. Testek találkozása és elválása, vonzás és taszítás, elsikkadó érzelmek, alantas játékok – erről szól a Dream Team előadása.


Lolita drága
Dream Team Színház

Díszlet, látvány: Tóth Imre
Szobrok: Zielinszki Tibor
Jelmez: Pálffy Szilvia, Németh Éva
Rendező: Balázs Mari
Előadják: Balogh Sára, Perfalvi Tünde, Zambzryczki Ádám, Tóth Imre
Helyszín: Merlin Színház
Varga Judit
08. 08. 4. | Nyomtatás |