Dylan Thomas: A mi erdőnk alján

Madách Kamara

A mi erdőnk alján a Madách Kamarában (Máté Gábor rendezésében) játék az idővel, az idősíkokkal – és játék a játékkal. Vagyis erősen hangsúlyozódik a színjáték színjáték mivolta: a szereplők a szemünk láttára veszik fel szerepüket (szerepeiket). De a játék-jelleg kiemelésére szolgál a narráció is, hiszen a narrátorok (Kiss Mari, Mácsai Pál) egyrészt közvetlenül a közönséghez beszélnek, másrészt pedig amit ők elmesélnek, azt megjelenítik az állandóan szerepeket váltó, többféle figurában megjelenő főiskolások (Máté Gábor osztálya). A színjáték-szerűséget erősítik továbbá a dalok – a szereplők a kis történetek egyes pontjain lényegüket egy-egy dalba sűrítve jelennek meg.
Micki Ágnes

A díszlet (tervezte: Csanádi Judit) egy hangsúlyozottan kör alakú forgón elhelyezett négyszögletes deszkapalló, afféle „színpad a színpadon”. A díszletben kereshetjük a világmindenség megjelenítési szándékát – amennyiben a darabot a Dylan Thomas költészetében megjelenő szimbolika felől vizsgáljuk –, hiszen a köralak a szimbolikában mindig a teljességre utal. A történet egy kerek egész napot mutat be: egy várost hajnaltól estig, a hajnali álmoktól az éjszakai álomba merülésig; a természet körforgásában pedig kis emberi életek jelennek meg szemünk előtt. Elmosódik a határ élet és halál, tudatos és tudattalan, álom és ébrenlét között, ami elsősorban a kétszeres özvegy Fodor illetve Menta nevű halott férjeiben nyilvánul meg, akik nemcsak hogy visszajárnak, de házaséletet is élnek feleségükkel.
Bár látszólag mellékszereplő, mégis rendkívül fontos figura a vak, öreg Kacor kapitány (Gálffi László): emlékeinek megtestesülésében, halottainak és régmúlt szerelmének megjelenésében összemosódik múlt és jelen. Úszószemüveges figurája a Dylan Thomas-i szimbolika alapján kap különös jelentőséget. Eszerint ugyanis (Burdett elemzése alapján) a világ egy mennyei tengerben játszódik, amelynek alja a Föld (a tenger Thomas költészetében magzatvízként, az élet tengereként, illetve a mélység legmélyeként is értelmezhető). E tenger mélyére pedig csak a világtalan szem láthat le…Dylan Thomas: A mi erdőnk alján
Madách Kamara

Fordította: Bányay Geyza
Díszlet: Csanádi Judit
Jelmez: Kovács Andrea
Zene: Monori András
Mozgás: Magyar Éva
Dramaturg: Lőkös Ildikó
Rendező: Máté Gábor
Szereplők: Gálffi László, Kiss Mari, Mácsai Pál és a Színház és Filmművészeti Egyetem harmadéves hallgatói: Czukor Balázs, Dömötör András, Fenyő Iván, Gál Kristóf, Járó Zsuzsa, Jordán Adél, Kovács Patrícia, Máthé Zsolt, Mészáros Béla, Mészáros Máté, Péter Kata, Szandtner Anna, Száraz Dénes, Vajda Milán
08. 08. 5. | Nyomtatás |