Ars poetica

Céljaim *
Egy olyan mûvészet megteremtése, mely lerombolja a kifejezési formák közötti határokat, mely éppen ezért a gondolkodás, az érzékelés és a tapasztalás kiterjesztésének metaforájává válik.

Egy olyan mûvészet megteremtése, mely kizárólagosság helyett mindent magába olvaszt; mely õszinte, egész, emberi és többdimenziós.
Meredith Monk


Egy olyan mûvészet megteremtése, mely finomítja az érzékeket, intuícióval, érzésekkel, varázslattal szolgál. Mely képessé teszi a nagyközönséget, hogy megszokott dolgokat újszerû megközelítésben láthasson - mely képessé teszi õket, hogy elevenebbnek érezzék magukat.

Egy olyan mûvészet megteremtése, mely a zenében, drámában és táncban létezõ egység helyreállítására törekszik, annak a teljességnek a visszaállítására, mely az olyan kultúrákban található, ahol az elõadómûvészet gyakorlatát gyógyító és átalakító erõvel rendelkezõ spirituális kifejezési formának tekintik.

Egy olyan mûvészet megteremtése, mely olyan érzelmekre felé törekszik, amikre nincs szavunk, amikre már szinte nem is emlékezünk, egy olyan mûvészeté, mely egy olyan korban és társadalomban áll ki az érzelmek mellett, melyben az érzéseket a kipusztulás veszélye fenyegeti.

*Fenti szöveg 1983-ban született, de Monk 1996-ban átnézte, mielõtt megjelent volna Deborah Jowitt: Meredith Monk c. könyvébe
08. 08. 5. | Nyomtatás |